Organomineral Gübreler

Organomineral 15-20-0+ (23 SO3)+10 OM
Bünyesinde etkili madde olarak %15 (Azot) N, %20 fosfor (P2O5) ve % 23 kükürt'e ...
Organomineral 12-12-12+ (23 SO3)+10 OM
Bünyesinde etkili madde olarak %12 (Azot) N %12 fosfor (P2O5), %12 potasyum (K2O) ...
Organomineral 20-20-0+ (10 SO3)+10 OM
Bünyesinde etkili madde olarak %20 (Azot) N, % 20 fosfor (P 2 O 5 ) ve % 10 ...