SANSON EXTRA 6 OD

Kategori : BİTKİ KORUMA

Tür : HERBİSİT

Sanson Extra 6 OD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B olarak sınıflandırılmış bir herbisittir.

Etkili Madde: 60 g/L Saf Nicosulfuron

BİTKİ ADI

YABANCI OT

DOZ

Son ilaçlama ile hasat
arasındaki süre

Mısır*
*Tatlı mısır ve cin mısırda kullanılmaz.

Kanyaş (Geliç)(Sorghum halepense)

100 ml/da

56 gün

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Benekli darıcan (Echinochloa colonum)

Kirpi darı (Seteria viridis)

Avantajları

  • Etkili bir Kanyaş (Sorghum halepense) kontrolü sağlar

Pratik ipuçları

  • Bromoxynil terkipli ilaçlarla tank karışımı yapılarak kullanılabilir.
  • Organik fosforlu ilaçlar ile karışım yapılmamalıdır.
  • Eğer kuraklık, stres (soğuk veya sıcak), hastalık yada böcek zararı var ise uygulama yapılmamalıdır.

Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için bitki koruma ürününün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulanmanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.