KAMBİT


%50 Kresoxim methyl

KAMBİT CROP AND ORGANISM


Package Dimensions
150gr

Crop Name Pest and Diseases Dose PHI
Vineyard Powdery mildew (Uncinula necator) 35
Apple Apple scaab (Venturia ineaqualis) 35
Cucurbitaceae Powdery mildew (Erysiphe spp.) 4
Cucurbitaceae Powdery mildew (Sphaerotheca spp.) 4
Citrus Alternaria brown spot (Alternaria) 25 g/100 L.water 35