HYPNOSE TOTAL

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
Domates (sera)

Domates güvesi

Tuta absoluta 200 ml/100 L su 7 gün

İLACIN KULLANMA ŞEKLİ VE UYGULAMA ZAMANI:

Domates(sera)–Domates Güvesi: Ergin çıkışını saptamak için üretim sezonunun başlangıcından itibaren serada eşeysel çekici tuzaklar kullanılır (1 tuzak / sera). Tuzaklar haftada bir kontrol edilir. Tuzakta ilk ergin görüldükten sonra, üretim alanının büyüklüğüne göre en az 100 bitki kontrol edilerek bitkinin çiçek, yaprak ve sürgünlerinde yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 3'ü larva ve yumurta ile bulaşık ise mücadeleye karar verilir. İlaçlamadan 5-6 gün sonra bitkiler tekrar kontrol edilir. Gerekirse ilaçlama tekrarlanabilir.

İlacın Uygulamaya HazırlanmasI:

İlaçlama Aletinin Kalibrasyonu: İlaçlamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunmalıdır. Kullanılacak ilaçlı su miktarını belirlemek için önce sadece su ile belirli bir alandaki bitkiler düzgünce ıslatılmalı, harcanan su miktarı belirlenerek kullanılacak ilaçlı su miktarı hesaplanmalıdır. Aletin memeleri kontrol edilmeli düzgün çalışması sağlanmalıdır.

İlacın Uygulamaya Hazırlanma Şekli:

Önce aletin deposu yarısına kadar suyla doldurulmalı ve tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarı ayrı bir kapta bir ön karışım olarak suyla karıştırıldıktan sonra bu ön karışım ilaçlama tankına ilave edilmelidir. Sonra ilaçlama tankı ağız hizasına kadar suyla doldurulmalı ve ilaçlamaya geçilmelidir. Daima ihtiyaç kadar ilaçlı su hazırlanmalıdır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

HYPNOSE TOTAL bilinen birçok insektisit ve fungisit ile karışabilir. Bununla beraber geniş uygulamalardan önce fiziksel karışım testi önerilir.