SUNALPHA 5 EC

Plant Disease Harmful Weed Latin Name dose Duration Between Spraying and Harvesting
Apple Apple Stuffed Wolf Cydia pomonella 10 ml/100 lt. waterLarva 7 day
Vegetables Legume Seed Beetle Bruchus spp. 20 ml./da 7 day
Egypt Corn cobworm Sesamia spp. 30 ml/da 7 day
pistachios Pistachio Psillidi Agonocena targionii 40 ml./ 100 lt. water, nimf 7 day
Cotton Cotton leaf flea Empoasca decipiens 30 ml/da 7 day
Sugar beet Beet Fleas Cheatochema sp., Cleonus sp., Lixus sp. 30 ml./da Larva, adult 7 day
Leaf Wolves Spodoptera sp., Manüstra sp., Plusia sp. 30 ml./da Larva 7 day
Shield Beetles Cassida sp. 30 ml./da Larva, adult 7 day
Leaf Beetle Piesma maculata 30 ml./da Larva, adult 7 day

KULLANIM ŞEKLİ:

Önce tavsiye edilen dozdaki ilaç ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır, sonra kısmen su dolu aletin deposuna karıştırılarak konulur ve depo su ile tamamlanır.

İlaçlamalar sabah çiğ kalktıktan sonra ve günün serin saatlerinde yapılmalıdır. Her türlü ilaçlama aletiyle uygulanabilir. İlacın zararlılara temasını sağlamak için yaprakların alt yüzleri de dahil olmak üzere ilacın bitkinin her tarafına iyi bir şekilde püskürtülmesi gerekir. Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için önce kalibrasyon yapılır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak, mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali özellikteki ilaçlar hariç, bilinen insektisit ve fungisitlerin çoğuyla karıştırılarak kullanılabilir.