PROTAR SÜPER 90 SC

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre

* Bağ

Külleme

Erysiphe necator 125 ml/100 L su 28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan Bitki Koruma Ürününü aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

Bağ Küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan Bitki Koruma Ürününün etki süresine göre, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

PROTAR SÜPER 90 SC, adlı Bitki Koruma Ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3;E1:13 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip Bitki Koruma Ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PROTAR SÜPER 90 SC 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız.Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1:3;E1:13 harici) Bitki Koruma Ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: PROTAR SÜPER 90 SC, kuvvetli alkali karakterdeki Bitki Koruma Ürünleri hariç diğerleri ile karıştırılabilir.

Other Products