PUZOL 10 EW

Bitki Hastalık Zararlı Yabancı Ot Latince İsmi Dozu İlaçlama ve Hasat Arası Süre
* Bağ Külleme

Erysiphe necator

12 ml/100 lt su 28 gün

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan Bitki Koruma Ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ küllemesi:

1. Uygulama: Çiçekten önce sürgünler 25-30 cm olduğu dönemde,

2. Uygulama: Çiçeklenme öncesi çiçek tomurcuklarının ayrıldığı dönemde,

3. Uygulama: Çiçek taç yapraklarının döküldüğü ve korukların küçük saçma tanesi iriliğinde olduğu dönemde,

4. ve diğer uygulamalar: Üçüncü uygulamadan sonra kullanılan ürünün etki süresine göre (14 gün ara ile) uygulamalara devam edilir, tanelere ben düşme dönemine kadar yapılır.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Bordo Bulamacı ve kireç sülfür dışında pek çok zirai mücadele Bitki Koruma Ürünü ile karıştırılabilir. Ancak geniş çaptaki bir karışım yapmadan önce fiziksel karışımın mümkün olup olmadığı, ayrıca karışımın kullanılacak bitkiye karşı güvenliliği küçük çapta bir uygulama ile denenmelidir. Daha fazla bilgi için ruhsat sahibi ya da satıcı firmaya danışınız.

Other Products