PUZOL 40 EC

Plant Disease Harmful Weed Latin Name dose Duration Between Spraying and Harvesting
*vineyard ashing Unicula necator 3 ml/100 lt water 28 day
Apple Black stain Venturia inaequalis 5 ml/100 lt water 28 day
ashing Podosphaera leucotricha 6 ml/100 lt water 28 day
sugar beet Leaf spot disease Cercospora beticola 20 ml/da 28 day
ashing Erysiphe polygoni 15 ml/da 28 day

* It cannot be used in vineyards where harvest leaves will be harvested.

PREPARATION OF THE PHARMACEUTICAL FOR APPLICATION: The sprayer tool tank is half filled with water. The required amount of medication is mixed with a small amount of water in a suitable container, then this mixture is added to the tank of the tool and then the tank mixing apparatus is run and completed with water. Calibration is done first to adjust the amount of water to be used per decare. For this, a certain amount of water is put into the tank of the tool and it is calculated by running at a constant speed in the field conditions, how much area can be wetted with the existing water. Here, how much water will be spent per decare is calculated with the calibrated tool.

METHOD OF USE: PUZOL 40 EC is a systemically effective protective and therapeutic fungicide. Rain falling 4 hours or more after the exercise will not reduce the effectiveness of the drug.

Vineyard powdery mildew: 1st spraying: When shoots reach 25-30 cm of paint, against bonding powdery mildew.

2. Spraying: when the flower petals are poured (when the groves get ridiculous grain size)

The third and other sprayings are continued at 10-14 day intervals when the meteorological and ecological conditions are suitable for the progression of the disease.

Apple black spot: 1st spraying: During the pink rosette bud (when the flowers are seen separately)

2nd spraying: When 70-80% of flower petals fall out

3. and other sprayings: When ecological conditions are suitable for the progression of the disease, they are done at 10-14 day intervals.

Apple powdery mildew: 1. Spraying: During the pink flower bud

2. ilaçlama: Çiçek taç yapraklarının % 60-70'i döküldüğünde,

3. ve diğer ilaçlamalar: İhtiyaca göre ilaçlamalara hastalığın durumuna ve hava koşullarına göre 10-14 gün ara ile devam edilir.

Şekerpancarı yaprak leke ve külleme hastalığı: Uygulamalara hastalık belirtileri görülünce başlanır ve 20 gün ara ile ihtiyaca göre devam edilir.

DAYANIKLILIK: Yüksek derecede ve spesifik etkili fungisitlere karşı direnç oluşma ihtimali oldukça fazladır. Bu nedenle farklı etki mekanizmasına sahip fungisitlerin dönüşümlü olarak kullanılmasında fayda vardır.

Aynı yerde bir sezonda bağda ve elmada 5'den fazla , şekerpancarında ise 2'den fazla PUZOL 40 EC uygulaması yapmayınız.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU : Bordo Bulamacı ve kireç sülfür dışında pek çok zirai mücadele ilacı ile ön karışım testi yapmak suretiyle karıştırılabilir.

Other Products